Szkolenia dla studentów

Oprogramowanie PyroSim oraz Pathfinder oferuje bezpłatne licencje do zastosowań edukacyjnych.

Prowadzimy także szkolenia w zakresie obsługi programu. Listę tematów, które zostaną zaprezentowane podczas szkoleń, można sprawdzić poniżej. Nasza firma jest wyłącznym i autoryzowanym przedstawicielem PyroSim i Pathfinder na terenie Polski. Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia grupy szkoleniowej. Liczba miejsc w czasie trwania szkolenia jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z uczestników samodzielnie pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania, my natomiast dbamy o jego wiedzę.

Program

pyrosim logotyp

 • geometria modelu symulacyjnego

 • interfejs i grupy narzędzi modelowania

 • tryby widoku i podgląd zapisu FDS

 • sieci obliczeniowe – poprawny dobór i optymalizacja

 • definicje materiałów i powierzchni

 • powierzchnie płonące – charakterystyka wzrostu mocy pożaru

 • powierzchnie otwarte

 • elementy nawiewne i wywiewne

 • powierzchnie grzewcze i chłodnicze

 • definicje powierzchni warstwowych

 • wentylatory – modelowanie i optymalizacja

 • instalacje zraszaczowe

 • czujniki pomiarowe

 • automatyczne systemy aktywacji

 • dodatkowe składniki mieszaniny powietrznej

 • reakcje chemiczne – skład chemiczny i dymotwórczość

 • emisja cząstek

 • parametry symulacji – zalecenia

 • optymalizacja obliczeń

 • płaszczyzny pomiarowe – poprawny dobór

 • izopowierzchnie

 • wyświetlanie wyników na modelu

 • wykresy wyników względem czasu

 • importowanie projektów CAD – metodyka postępowania

 • prezentacja w Smokeview – obsługa programu

 • tworzenie wstępnego projektu modelu symulacyjnego

 • zapoznanie z dokumentacjami i artykułami pomocniczymi

 • pytania i odpowiedzi

pathfinder logotyp programu

 • geometria modelu symulacyjnego

 • interfejs i grupy narzędzi modelowania

 • definiowanie warunków ewakuacyjnych

 • parametry poruszania się osób

 • tworzenie zróżnicowanych zachowań

 • połączenia windowe

 • skryptowanie zachowań

 • ustawienia modelu obliczeniowego

 • importowanie projektów CAD

 • importowanie projektów PyroSim

 • tworzenie modelu symulacyjnego

 • pytania i odpowiedzi

Informacje szkoleniowe:

Czas trwania kursu: 2 dni po 6 godzin dziennie od 9.00 do 15.00.
Lokalizacja: siedziba STIGO w Krakowie lub uczelnia.
Certyfikat: uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
Liczba miejsc: w siedzibie Stigo: 4-8 osób, na terenie uczelni: maks. do 20 osób.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt poprzez formularz lub bezpośrednio na adres biuro@stigo.com.pl

Zapisz się!