Interfejs PyroSim

Zobacz jak działa i co oferuje interfejs PyroSim! PyroSim zapewnia cztery opcje edycji modelu: Widok 2D, Widok 3D, Okno nawigacji, Zapis FDS. Wszystkie te możliwości reprezentują Twój obecny model. Jeżeli obiekty są dodawane, wybierane bądź wprowadzane są zmiany w jednym widoku, to w innych widokach te wszystkie czynności zostaną odzwierciedlone. Każdy widok zostanie opisany poniżej:

Zobacz jak działa

Opcje interfejsu

  • obsługa dla systemów 64 bitowych
  • import modeli utworzonych w FDS4/5/6, DXF, DWG, FBX, DAE, OBJ, STL
  • pełna integracja na etapie obliczeń ze środowiskiem FDS oraz Smokeview
  • import plików DXF i DWG z AutoCAD-a jako podkładów do tworzenia geometrii
  • pełna wizualizacja 3D otrzymanych wyników obliczeniowych w wybranych płaszczyznach pomiarowych
  • możliwość uruchomienia symulacji na wielu procesorach lub rdzeniach za pomocą jednej z wybranych funkcji
  • prosta edycja geometrii przy użyciu planów pięter z obrazów rastrowych, definicja ścian pod kątem oraz inne