Model przemieszczenia

W każdej chwili możemy zmieniać szerokości drzwi czy też charakterystykę schodów co pozwala tworzyć kilka różnych wariantów ewakuacyjnych i weryfikować założenia z projektu. Każdej jednostce mogą być przypisane jej indywidualne cechy takie jak: rozmiar, wygląd, prędkość przemieszczania, priorytet czy opóźnienie w podejmowaniu decyzji o ucieczce. Każda osoba może być również przypisana do konkretnych drzwi ewakuacyjnych – dzięki temu możemy również sprawdzać jak zachowują się pracownicy przeszkoleni z zakresu ewakuacji.

Wizualizacja przemieszczenia Pathfinder
Pathfinder - Model przemieszczenia etap 1

Technika poruszania użyta w Pathfinder (zmienno-sterująca) jest wariantem w oryginalnej technice sterowania, która pozwala modelom uciekających ludzi tak wybierać cząstkowe kierunki poruszania, aby ich indywidualny czas ewakuacji był jak najkrótszy. W każdym kolejnym kroku czasowym każdy ewakuujący się użytkownik budynku wybiera najbardziej korzystną dla siebie drogę ucieczki.

Pathfinder zawiera również alternatywny model poruszania się tłumu bazujący na równaniach z SFPE(Engineering Guide on Human Behavior in Fire). Mechanizm ten jest zgodny z SFPE zarówno w profilach prędkości jak i kontroli przejścia przez drzwi. W tym trybie pracy Pathfinder odtwarza w pierwszej kolejności ręczne obliczenia używając do tego założeń i wytycznych SFPE. Pozwala to projektantowi na szybkie określenie czasu ewakuacji dla modelu budynku a nawet dla dużych kompleksowych obiektów.

Pathfinder - Model przemieszczenia etap 3