Pathfinder

to rozbudowany symulator zachowania tłumu, przeznaczony do modelowania złożonych scenariuszy ewakuacji. Program umożliwia wyznaczenie czasu bezpiecznego wyjścia z budynku, wykorzystując w obliczeniach algorytmy sztucznej inteligencji.

Pathfinder zawiera zestaw niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia analiz w celu podjęcia decyzji dotyczącej budowy oraz rozmieszczenia układów ochrony przeciwpożarowej. Wiele trybów symulacji i definiowalne cechy pracowników znajdujących się w budynku z łatwością pozwalają na odkrywanie różnych scenariuszy ewakuacji oraz pozwalają na obliczenie optymalnej wersji ewakuacji. Pathfinder jest specjalnym typem symulatora, gdzie każdy zdefiniowany pracownik posiada szereg indywidualnych cech, które mogą wpływać na jego ruchy i decyzje podczas symulacji niezależnie od innych jednostek.

Okno działania programu Pathfinder - symulator zachowania tłumu

Cechy i możliwości

Import FDS, PyroSim, DXF, OBJ

Program pozwala na importowanie modelu z istniejących plików: FDS, PyroSim, DXF, FBX, OBJ. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, projektant może szybko wygenerować z płaskiego planu architektonicznego szczegółowy model każdej kondygnacji.

Import FDS, PyroSim, DXF, FBX, OBJ
Import FDS, PyroSim, DXF, FBX, OBJ

Model przemieszczania

Pathfinder używa algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji, gdyż każda zdefiniowana osoba posiada określone cechy osobowościowe oraz możliwość podejmowania indywidualnych decyzji. Pozwala zaobserwować płynny i realistyczny przepływ ludzi na drodze ewakuacji. Pathfinder zawiera również alternatywny model poruszania się tłumu bazujący na równaniach z SFPE (Engineering Guide on Human Behavior in Fire). Mechanizm ten jest zgodny z SFPE w profilach prędkości oraz w kontroli przejścia przez drzwi.

Model przemieszczania Pathfinder

Wizualizacja

Pathfinder zawiera system trójwymiarowej wizualizacji, opierający się na wysokiej jakości ludzkich modelach. Wizualizacja bardzo dokładnie pokazuje dynamikę i sposób ucieczki, obliczonej podczas symulacji. Na wykresach 2D można prześledzić, w jakim czasie wszystkie zdefiniowane jednostki opuściły budynek.

Wizualizacja
Wizualizacja

Profile osobowe

Profile osobowe

Indywidualnym użytkownikom budynku mogą zostać przypisane szczególne cechy osobowościowe. Służą do tego gotowe profile osobowe uwzględniające: płeć, wiek, sprawność, a nawet budowę ciała i czas reakcji. Projektant ma możliwość kreowania swoich własnych profili.

Porównanie z danymi eksperymentalnymi

Wyniki z programu Pathfinder sprawdzono przez Instytut NIST (National Institute of Standards and Technology) w celu weryfikacji otrzymanych czasów. Przeprowadzano rzeczywistą ewakuację w takich samych środowiskach i porównywano otrzymane czasy. Wyniki osiągnięte przez program do symulacji ewakuacji Pathfinder były bardzo zbliżone do pomiarów ręcznych.

Porównanie obliczeń z danymi eksperymentalnymi

Automatyczne tworzenie konturów

Automatyczne tworzenie konturów

Program generuje wyniki w postaci konturów wybranych parametrów np.: czas do wyjścia, prędkość, gęstość, zagęszczenia na drogach ewakuacyjnych, zagęszczenie na schodach.

Możliwość załadowania wyników z FDS

Pathfinder umożliwia załadowanie wyników otrzymanych z symulacji przeprowadzonych w programie PyroSim (FDS). Funkcja ta, pozwala na weryfikację projektu pod kątem danego parametru w dowolnej sekundzie ewakuacji.

Porównanie obliczeń z danymi eksperymentalnymi