PyroSim

PyroSim to graficzny interfejs użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator). Jest używany do tworzenia symulacji pożaru, podczas której prowadzona jest równoległa analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn. PyroSim zawiera w sobie środowisko FDS oraz Smokeview. Używając modelu fizyki FDS, PyroSim potrafi modelować ruch dymu, wymianę ciepła i rozprzestrzenianie się ognia.

Pracując na wirtualnym modelu możemy sprawdzić różne scenariusze zagrożeń podczas pożaru oraz sprawdzić, jak zachowują się zaprojektowane instalacje oddymiające oraz systemy przeciwpożarowe. Po tak przeprowadzonej analizie lub weryfikacji projektanci mogą w łatwiejszy sposób zaprojektować instalację wentylacyjną oraz przeciwpożarową w dowolnym obiekcie.

Okno programu PyroSim - symulacje pożaru

Cechy i możliwości

PyroSim to jeden z nielicznych programów, w którym projektant instalacji wentylacyjnych, oddymiających oraz przeciwpożarowych, może na wirtualnym modelu 3D wykorzystać jego unikalne cechy i możliwości:

Symulacja równoległa FDS

PyroSim wspiera symulacje równoległą za pomocą MPI. Po uruchomieniu symulacji równoległej, wszystkie obliczenia w każdej z sieci mogą być prowadzone niezależnie, co skraca czas obliczeń w porównaniu z symulacją pojedynczą.

Symulacja równoległa FDS

Symulacja klastrowa FDS

Oprogramowanie umożliwia darmowe uruchomienie symulacji klastrowej. Ten sposób obliczeń pozwala na połączenie kilku komputerów w sieci i wykonanie obliczeń dla rozpatrywanego modelu. Jest to najszybsza z dostępnych metod obliczeniowych dostępnych w PyroSim.

Symulacja równoległa FDS

Import geometrii CAD

PyroSim pozwala na import geometrii 2D jak i 3D. Geometria 2D może być użyta jako tło do planu architektonicznego, natomiast geometria 3D rozbijana jest na bloki czytelne dla FDS. Dodatkowo PyroSim umożliwia również wyciągnięcie geometrii z rzutu 2D na 3D.

Import geometrii CAD

Automatyczny rozkład

W momencie obliczeń PyroSim automatycznie dopasowuje obrócone elementy grafiki do siatki obliczeniowej.

Automatyczny rozkład

Modelowanie instalacji HVAC

Nowy FDS 6 umożliwia modelowanie kompletnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC) z uwzględnieniem:

  • średnicy oraz długości przewodu,
  • współczynnika oporów,
  • chropowatości przewodu,
  • ustalenia kształtu przewodu (prostokątny lub kołowy).
Modelowanie instalacji HVAC

Wentylacja strumieniowa

Moduł HVAC jest przydatny podczas modelowania wentylatorów strumieniowych. Umożliwia on odwzorowanie pracy wentylatora uwzględniając jego pełną charakterystykę.

Wentylacja strumieniowa