PyroSim Logo programu

Wentylacja klastrowa i oddymianie

Program pozwala na weryfikacje instalacji oddymiających pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków w czasie ewakuacji oraz prowadzenia akcji gaśniczej. Użytkownik ma możliwość modelowania zarówno instalacji grawitacyjnych (przy wykorzystaniu klap dymowych) jak i mechanicznych (instalacje kanałowe lub strumieniowe).

Dzięki trójwymiarowej wizualizacji, projektant ma możliwość dokładnego prześledzenia zachowania się danego systemu w czasie pożaru. Wyniki generowane przez program PyroSim pozwalają na dokładna analizę i weryfikację zaprojektowanej instalacji.

Przykłady wentylacji pożarowej i oddymiania

PyroSim oddymianie
PyroSim oddymianie
PyroSim oddymianie
PyroSim oddymianie
PyroSim oddymianie
PyroSim symulacja oddymiania