Weryfikacja obliczeń w PyroSim

Twórcy programu FDS z organizacji National Institute of Standards and Technology (NIST) używają technik weryfikacyjnych modeli zgodnie z normą ASTME 1355 tak, aby mieć pewność jakości obliczeń numerycznych wykonanych w FDS. Program posiada dokumenty walidacji i weryfikacji które, potwierdzają zgodność wyników z rzeczywistością.

 • obliczenia według równań Naviera-Stokesa, odpowiednie dla wolnego i sterowanego cieplnie przepływu

 • obliczanie parametrów dla systemów odprowadzania dymu i ciepła z dużych objętości w obiektach typu: atria, hale sportowe, obiekty wystawowe, hangary lotnicze

 • modelowanie uwolnień substancji palnych z instalacji m. in. powstanie mieszaniny wybuchowej z określonym zasięgiem, czasu jej tworzenia oraz prędkości wypływu

 • analiza warunków i oddziaływania pożaru na wielko pomieszczeniowe struktury budowlane

 • modelowanie zachowania się pożaru w wolnej przestrzeni

 • obliczenia czasu niezbędne do zadziałania systemów sygnalizacji pożarowej

 • analiza wymiany ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję

 • zachowanie się i aktywacja tryskaczy oraz czujek dymu oraz ciepła

 • analiza transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru

 • stworzenie modelu mieszaniny wybuchowej np. gaz-powietrze i sprawdzenie dla takiego przypadku zdolności wentylacji wyciągowej

 • zjawisko pirolizy

 • określenie wpływu pożaru na proces ewakuacji