Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego.

dotacje grafika

Z przyjemnością informujemy, iż jest możliwość pozyskania dotacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Śląskiego! Nie zwlekajcie z rozwojem firmy. Zapraszamy do kontaktu: p.rozek@stigo.com.pl

  • Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
  • Minimalne wsparcie w wysokości 50 000,00 zł
  • Maksymalne wsparcie 500 000,00 zł

Realizacja zarządczych, operacyjnych oraz pomocniczych procesów biznesowych w oparciu o najnowsze technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK) umożliwia automatyzację oraz optymalizację m.in. zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, pozyskiwanie nowych kontaktów, planowanie, zarządzanie informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaż.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań wpisujących się w poniższe modele: 

B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.

B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Zapraszamy do współpracy!

Zespół STIGO

Zapytania o dotacje prosimy kierować na p.rozek@stigo.com.pl