Wprowadzenia współrzędnych badanego zakresu - program PyroSim

Wprowadzenia współrzędnych badanego zakresu – program PyroSim