Skróty klawiszowe PyroSim w wersji 2019.2.1002 – instrukcja obsługi

Wraz z najnowszą wersją programu PyroSim, w systemie pojawiła się możliwość indywidualnego przypisywania skrótów klawiaturowych do konkretnych komend w PyroSim. Do zdefiniowania skrótu wystarczy otworzyć okno dialogowe Skróty klawiaturowe, idąc ścieżką: Plik > Preferencje…. > Skróty klawiaturowe: edycja.

Widok na okno dialogowe Skróty klawiaturowe i trzy zakładki: Globalny, Widok i Narzędzie (Tool). Każda z tych kart zawiera listę powiązanych funkcji, które można przypisać do określonej kombinacji klawiszowej, np. Kopiuj w wersji domyślnej: CTRL + C.

Okno edycji skrótów klawiszowych

Instrukcja personalizacji/edycji skrótów klawiszowych w PyroSim 2019.2.1002

KROK 1

Otwórz okno dialogowe Skróty klawiaturowe za pomocą ścieżki: Plik > Preferencje…. > Skróty klawiaturowe: edycja, zobacz ustawienia domyślne i wybierz funkcjonalności, którym nadać własne, spersonalizowane skróty.

Okno edycji skrótów klawiszowych

KROK 2

W kolumnie Kombinacja klawiszy (Key Press), kliknij skrót, który chcesz zmienić lub usunąć.

Okno edycji skrótów klawiszowych

KROK 3

W miejsce wybranego skrótu wpisz własną propozycję. Skróty klawiszowe można także całkowicie usuwać – klikając przycisk Wyczyść.

Okno edycji skrótów klawiszowych

POMOCNE

Użytkownicy korzystający z klawiatury/myszki z przyciskiem Makro, powinni najpierw mapować naciśnięcia klawiszy na klawisz lub przycisk, a następnie nacisnąć ten przycisk wg kroku 3 (powyżej).

PLIK KONFIGURACYJNY

Ustawienia skrótów klawiaturowych są archiwizowane w pliku JSON (keybindings.json) zapisanym w katalogu C: Users [nazwa użytkownika] AppData Roaming PyroSim. Plik ten zawiera mapowanie każdej akcji na klawisze modyfikujące (tj. ALT, CTRL, SHIFT) oraz rolę jaką dana kombinacja ma spełniać. Wartości w polach modyfikatorów i naciśnięciach klawiszy to wspólne kody dla przycisków na klawiaturze.

WSKAZÓWKA

Plik konfiguracyjny można kopiować między komputerami, przenosząc go w tę samą lokalizację. W ten sposób po zmapowaniu możliwe jest udostępnianie skrótów klawiaturowych innym użytkownikom.

TWOJA OPINIA

Mamy nadzieję, że nowa funkcjonalność usprawni pracę w programie PyroSim. Co ważne, rozpoczęliśmy wdrażanie analogicznych opcji w programie Pathfinder i w jego nowej wersji dostępne będą skróty klawiaturowe.  Zachęcamy do przesyłania opinii na temat najnowszych funkcji na: m.walkosz@stigo.com.pl – wszelkie sugestie są mile widziane.