Nowy sposób zapisu ustawień wizualizacji wyników w PyroSim i Pathfinder

Najnowsze wersje aplikacji PyroSim i Pathfinder Results (przeglądarki wyników symulacji) umożliwiają użytkownikom tworzenie, zapisywanie i wczytywanie wizualizacji wyników. Dzięki temu użytkownik ma szybki dostęp do wcześniejszych wizualizacji.

Czym jest wizualizacja wyników?

Wizualizacja wyników to zbiór ustawień określający, które wyniki Pathfindera i FDS mają zostać wczytane oraz sposób ich wyświetlania. Wizualizacja zawiera także informacje wprowadzone przez użytkownika: widoki, ustawienia paska kolorów, ustawienia czasu, widoczność obiektu, itp.

Pliki wizualizacji wyników

Pliki wizualizacji wyników kończą się rozszerzeniem .pfrv (w przypadku zapisu w Pathfinder Results) lub .smvv (przy zapisie w PyroSim Results). Podczas pierwszego wczytania wizualizacji PyroSim/Pathfinder Results dochodzi do automatycznego utworzenia wizualizacji wyników i zapisu danych. Nazwa pliku wizualizacji będzie zgodna z nazwą pliku źródłowego PTH lub PSM.

Dodatkowe korzyści z wizualizacji wyników

PyroSim/Pathfinder Results  pozwala tworzyć wiele plików wizualizacji z różnymi danymi (FDS i Pathfinder). Umożliwia to użytkownikowi ponowne użycie ustawień i zapisanie konfiguracji wizualizacji tych samych danych. Ta nowa funkcjonalność upraszcza zarządzanie plikami, ponieważ od teraz system tworzy tylko jeden plik wizualizacji z informacjami, które wcześniej były przechowywane w trzech różnych plikach (.pfrmeta, resultsviews.json i * session.json). Wizualizacja wyników pozwala także na zapis dodatkowych informacji, które wcześniej nie były archiwizowane.