załadowanie wyników otrzymanych z symulacji przeprowadzonych w programie PyroSim (FDS)