generowanie wyników w postaci konturów wybranych parametrów