Program do symulacji pożaru PyroSim

Program PyroSim to graficzny interfejs użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator). Jest używany do tworzenia symulacji pożaru, podczas której prowadzona jest równoległa analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn. Oprogramowanie zawiera w sobie środowisko FDS oraz Smokeview. Używając modelu fizyki FDS, program PyroSim potrafi modelować ruch dymu, wymianę ciepła i rozprzestrzenianie się ognia.

Program do symulacji pożaru PyroSim

Program PyroSim to graficzny interfejs użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator). Jest używany do tworzenia symulacji pożaru, podczas której prowadzona jest równoległa analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn. Oprogramowanie zawiera w sobie środowisko FDS oraz Smokeview. Używając modelu fizyki FDS, program PyroSim potrafi modelować ruch dymu, wymianę ciepła i rozprzestrzenianie się ognia.

Program do symulacji pożaru

Pracując na wirtualnym modelu możemy sprawdzić różne scenariusze zagrożeń podczas pożaru oraz sprawdzić, jak zachowują się zaprojektowane instalacje oddymiające oraz systemy przeciwpożarowe. Po tak przeprowadzonej analizie lub weryfikacji projektanci mogą w łatwiejszy sposób zaprojektować instalację wentylacyjną oraz przeciwpożarową w dowolnym obiekcie.

Interfejs FDS - program Pyrosim

Program do symulacji pożaru

Pracując na wirtualnym modelu możemy sprawdzić różne scenariusze zagrożeń podczas pożaru oraz sprawdzić, jak zachowują się zaprojektowane instalacje oddymiające oraz systemy przeciwpożarowe. Po tak przeprowadzonej analizie lub weryfikacji projektanci mogą w łatwiejszy sposób zaprojektować instalację wentylacyjną oraz przeciwpożarową w dowolnym obiekcie.

Interfejs FDS - program Pyrosim

Zapytaj o demo programów
PyroSim
lub Pathfinder

Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

  PyroSimPathfinder


  Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód


  Możliwości programu PyroSim

  Program PyroSim to jeden z nielicznych systemów, w którym projektant instalacji wentylacyjnych, oddymiających oraz przeciwpożarowych, może na wirtualnym modelu 3D wykorzystać jego unikalne cechy i możliwości:

  • Modelowanie rozprzestrzeniania się gazów o dowolnych parametrach

  • Zaawansowana weryfikacja dowolnych systemów oddymiających(grawitacyjnych i mechanicznych)

  • Tworzenie trójwymiarowych modeli symulacyjnych w intuicyjnym środowisku graficznym

  • Bogata baza urządzeń (czujniki dymu, tryskacze, zraszacze, termopary)

  • Dokładne odwzorowanie pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)

  • Modelowanie rozwoju rzeczywistych pożarów poprzez zdefiniowanie reakcji pirolizy

  • Możliwość tworzenia modelu na bazie zaimportowanego pliku graficznego

  • Łatwy podgląd wyników pracy przy pomocy wbudowanej przeglądarki SmokeView

  • Automatyczna obsługa wielordzeniowych procesorów

  Możliwości programu PyroSim

  Program PyroSim to jeden z nielicznych systemów, w którym projektant instalacji wentylacyjnych, oddymiających oraz przeciwpożarowych, może na wirtualnym modelu 3D wykorzystać jego unikalne cechy i możliwości:

  • Modelowanie rozprzestrzeniania się gazów o dowolnych parametrach

  • Zaawansowana weryfikacja dowolnych systemów oddymiających(grawitacyjnych i mechanicznych)

  • Tworzenie trójwymiarowych modeli symulacyjnych w intuicyjnym środowisku graficznym

  • Bogata baza urządzeń (czujniki dymu, tryskacze, zraszacze, termopary)

  • Dokładne odwzorowanie pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)

  • Modelowanie rozwoju rzeczywistych pożarów poprzez zdefiniowanie reakcji pirolizy

  • Możliwość tworzenia modelu na bazie zaimportowanego pliku graficznego

  • Łatwy podgląd wyników pracy przy pomocy wbudowanej przeglądarki SmokeView

  • Automatyczna obsługa wielordzeniowych procesorów

  Funkcje programu PyroSim

  Symulacja klastrowa i równoległa

  Symulacja równoległa i klastrowa - program PyroSim

  Program PyroSim wspiera symulacje równoległą za pomocą MPI. Po uruchomieniu symulacji równoległej, wszystkie obliczenia w każdej z sieci mogą być prowadzone niezależnie, co skraca czas obliczeń w porównaniu z symulacją pojedynczą. Również oprogramowanie umożliwia darmowe uruchomienie symulacji klastrowej. Ten sposób obliczeń pozwala na połączenie kilku komputerów w sieci i wykonanie obliczeń dla rozpatrywanego modelu. Jest to najszybsza z dostępnych metod obliczeniowych dostępnych w PyroSim.

  Zjawisko pirolizy

  Symulacja równelgła i klastrowa

  Wykorzystanie zjawiska pirolizy to dobra metoda do przeprowadzania symulacji pożarów eksperymentalnych. Dlatego stosuje się ją w celu odwzorowania pożarów, które już wystąpiły oraz wstępnego szacowania mocy pożaru, która może wystąpić w danym obiekcie. Zaletą tej metody jest bliższa zgodność symulacji z rzeczywistością, gdyż uwzględnia ona szereg parametrów składowanych materiałów oraz powierzchnię ich składowania. Po pewnym czasie poszczególne elementy będą „wypalać się” zgodnie z zadanym przebiegiem reakcji pirolizy co przedstawia grafika poniżej. Wynikową moc pożaru przedstawia wykres „HRR”.

  Wentylacja strumieniowa

  Wentylacja strumieniowa

  Modelowanie wentylatorów strumieniowych w wersji FDS 6 umożliwia konfigurację „żaluzji” na wylocie co daje możliwość zmiany kierunku wylotu strugi powietrza. Symulacja pozwoli sprawdzić czy dane rozwiązanie projektowe spełni oczekiwania i zapewni odpowiednie parametry do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji oraz do momentu przybycia ekip ratowniczych.

  Import geometrii CAD

  Import geometrii CAD

  Program pozwala na import geometrii 2D jak i 3D. Geometria 2D może być użyta jako tło do planu architektonicznego, natomiast geometria 3D rozbijana jest na bloki czytelne dla FDS. Dodatkowo PyroSim umożliwia również wyciągnięcie geometrii z rzutu 2D na 3D.

  Modelowanie HVAC

  Wizualizacja prędkości HVAC - program PyroSim

  Nowy FDS 6 umożliwia modelowanie kompletnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC) z uwzględnieniem:

  • Chropowatości przewodu

  • Współczynnika oporów

  • Średnicy oraz długości przewodu

  • Ustalenia kształtu przewodu (prostokątny lub kołowy)

  Izopowierzchnie

  Izopowierzchnie - program PyroSim

  Izopowierzchnie są używane do kreślenia trójwymiarowego konturu wielkości fazy gazowej. Te dane mogą być animowane i wizualizowane w Smokeview, a także w nowej przeglądarce wyników.

  Funkcje programu PyroSim

  Import geometrii CAD

  Import geometrii CAD

  Program pozwala na import geometrii 2D jak i 3D. Geometria 2D może być użyta jako tło do planu architektonicznego, natomiast geometria 3D rozbijana jest na bloki czytelne dla FDS. Dodatkowo PyroSim umożliwia również wyciągnięcie geometrii z rzutu 2D na 3D.

  Wentylacja strumieniowa

  Wentylacja strumieniowa

  Modelowanie wentylatorów strumieniowych w wersji FDS 6 umożliwia konfigurację „żaluzji” na wylocie co daje możliwość zmiany kierunku wylotu strugi powietrza. Symulacja pozwoli sprawdzić czy dane rozwiązanie projektowe spełni oczekiwania i zapewni odpowiednie parametry do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji oraz do momentu przybycia ekip ratowniczych.

  Zjawisko pirolizy

  Symulacja równelgła i klastrowa

  Wykorzystanie zjawiska pirolizy to dobra metoda do przeprowadzania symulacji pożarów eksperymentalnych. Dlatego stosuje się ją w celu odwzorowania pożarów, które już wystąpiły oraz wstępnego szacowania mocy pożaru, która może wystąpić w danym obiekcie. Zaletą tej metody jest bliższa zgodność symulacji z rzeczywistością, gdyż uwzględnia ona szereg parametrów składowanych materiałów oraz powierzchnię ich składowania. Po pewnym czasie poszczególne elementy będą „wypalać się” zgodnie z zadanym przebiegiem reakcji pirolizy co przedstawia grafika poniżej. Wynikową moc pożaru przedstawia wykres „HRR”.

  Symulacja klastrowa i równoległa

  Symulacja równoległa i klastrowa - program PyroSim

  Program PyroSim wspiera symulacje równoległą za pomocą MPI. Po uruchomieniu symulacji równoległej, wszystkie obliczenia w każdej z sieci mogą być prowadzone niezależnie, co skraca czas obliczeń w porównaniu z symulacją pojedynczą. Również oprogramowanie umożliwia darmowe uruchomienie symulacji klastrowej. Ten sposób obliczeń pozwala na połączenie kilku komputerów w sieci i wykonanie obliczeń dla rozpatrywanego modelu. Jest to najszybsza z dostępnych metod obliczeniowych dostępnych w PyroSim.

  Modelowanie HVAC

  Wizualizacja prędkości HVAC - program PyroSim

  Nowy FDS 6 umożliwia modelowanie kompletnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC) z uwzględnieniem:

  • Chropowatości przewodu

  • Współczynnika oporów

  • Średnicy oraz długości przewodu

  • Ustalenia kształtu przewodu (prostokątny lub kołowy)

  Izopowierzchnie

  Izopowierzchnie - program PyroSim

  Izopowierzchnie są używane do kreślenia trójwymiarowego konturu wielkości fazy gazowej. Te dane mogą być animowane i wizualizowane w Smokeview, a także w nowej przeglądarce wyników.

  Zapytaj o demo programów
  PyroSim
  lub Pathfinder

  Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
  Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

   PyroSimPathfinder


   Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód


   Zapytaj o demo programów
   PyroSim
   lub Pathfinder

   Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
   Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

    PyroSimPathfinder


    Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód