Kompetencje zespołu Stigo doceniane są nie tylko w kręgach biznesowych, ale również przez instytucje naukowe. Dowodem na to są między innymi ostatnie wykłady na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Poznańskiej, które prowadził Michał Walkosz, specjalista Stigo ds. systemów CFD. Na zajęciach przedstawione zostało oprogramowanie Pyrosim służące do prowadzenia  symulacji z zakresu rozchodzenia się pożaru, dymów, toksyn w budynkach oraz symulacji kompletnych systemów HVAC. Słuchacze mieli również możliwość zapoznania się z programem Pathfinder, który pozwala przeprowadzić symulacje ewakuacji ludzi z płonącego budynku. Znajomość przedstawionych rozwiązań pozwoli studentom efektywnie weryfikować poprawność sporządzonych przez nich projektów. W każdych zajęciach wzięło udział około 50 osób.

Jeśli jesteście zainteresowani szkoleniami, zapraszamy do kontaktu: m.walkosz@stigo.com.pl