Przykładowe symulacje FDS PyroSim

Aplikacja zawiera bogatą bazę urządzeń wykorzystywanych w inżynierii pożarowej. Użytkownik ma możliwość utworzenia symulacji instalacji gaśniczych, np.: tryskaczy, systemów mgły wodnej, czujników ciepła, czujników dymu, termopary, liniowych czujników dymu.

Wykresy

Projektant ma możliwość sprawdzenia wpływu urządzeń gaśniczych na przebieg pożaru w budynku oraz jego optymalizacji. Warto podkreślić, że program ma również możliwość analizy współdziałania instalacji gaśniczych z systemami usuwania dymu.

Wykres temperatury dyszy mgły wodnej - PyroSim
Rozmieszczenie dysz instalacji mgły wodnej
HRR - Szybkość uwalniania ciepła - PyroSim