Dokumentacja programów

Dokumentacja programów

Artykuły

Nasi Konsultanci przygotowują dla Państwa specjalistyczne artykuły, poświęcone problematyce PyroSim i Pathfinder.
Jeśli zależy Państwu na poruszeniu jakiegoś tematu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Artykuły

Nasi Konsultanci przygotowują dla Państwa specjalistyczne artykuły, poświęcone problematyce PyroSim i Pathfinder.
Jeśli zależy Państwu na poruszeniu jakiegoś tematu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Słownik pojęć

SMOKEVIEW

Oprogramowanie posiada również program towarzyszący Smokeview który służy do wizualizowania symulacji. Ma możliwość wyświetlania wyników symulacji  w postaci płaszczyzn wynikowych w przekrojach : X,Y,Z jak również podglądu poszczególnych parametrów na całości modelu. Generowanie renderów w formacie PNG/JPG z dowolnej sekundy symulacji okazuje się bardzo pomocnym narzędziem, podczas sporządzania raportu oraz analiz wykonanych projektów.

FDS

To narzędzie zostało opracowane przez amerykański instytut naukowo-badawczy NIST (National Institute of Standards and Technology). Jest to aplikacja, która wykorzystuje metody obliczeniowe numerycznej mechaniki płynów CFD i bazuje na równaniach różniczkowych Naviera-Stokesa. FDS jest narzędziem przeznaczonym do szczegółowej analizy zagrożeń pożarowych i rozwiązywania problemów związanych inżynierią bezpieczeństwa pożarowego. Tym samym zapewnia możliwość poznania dynamiki zjawiska pożaru oraz zachodzących tam procesów spalania. Program ten, w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, można stosować do modelowania transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru, wymiany ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję, pirolizy, rozprzestrzeniania się płomieni oraz rozwoju pożaru, aktywacji tryskaczy oraz czujek dymu i ciepła. Program FDS wykorzystuje technikę LES oraz bezpośrednią symulację numeryczną (DNS). Model LES uwzględnia wiry o wielkości porównywalnej z wielkością komórek siatki. Metoda ta w ostatnich latach jest intensywnie rozwijana, ponieważ stanowi kompromis pomiędzy dokładnością odwzorowania dynamiki pożaru, a dostępnymi obecnie możliwościami obliczeniowymi. DNS traktuje turbulencję w sposób deterministyczny. Ponadto, program posiada ogólnodostępne dokumenty walidacji i weryfikacji potwierdzające zgodność obliczeń z rzeczywistością.

Słownik pojęć

SMOKEVIEW

Oprogramowanie posiada również program towarzyszący Smokeview który służy do wizualizowania symulacji. Ma możliwość wyświetlania wyników symulacji  w postaci płaszczyzn wynikowych w przekrojach : X,Y,Z jak również podglądu poszczególnych parametrów na całości modelu. Generowanie renderów w formacie PNG/JPG z dowolnej sekundy symulacji okazuje się bardzo pomocnym narzędziem, podczas sporządzania raportu oraz analiz wykonanych projektów.

FDS

To narzędzie zostało opracowane przez amerykański instytut naukowo-badawczy NIST (National Institute of Standards and Technology). Jest to aplikacja, która wykorzystuje metody obliczeniowe numerycznej mechaniki płynów CFD i bazuje na równaniach różniczkowych Naviera-Stokesa. FDS jest narzędziem przeznaczonym do szczegółowej analizy zagrożeń pożarowych i rozwiązywania problemów związanych inżynierią bezpieczeństwa pożarowego. Tym samym zapewnia możliwość poznania dynamiki zjawiska pożaru oraz zachodzących tam procesów spalania. Program ten, w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, można stosować do modelowania transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru, wymiany ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję, pirolizy, rozprzestrzeniania się płomieni oraz rozwoju pożaru, aktywacji tryskaczy oraz czujek dymu i ciepła. Program FDS wykorzystuje technikę LES oraz bezpośrednią symulację numeryczną (DNS). Model LES uwzględnia wiry o wielkości porównywalnej z wielkością komórek siatki. Metoda ta w ostatnich latach jest intensywnie rozwijana, ponieważ stanowi kompromis pomiędzy dokładnością odwzorowania dynamiki pożaru, a dostępnymi obecnie możliwościami obliczeniowymi. DNS traktuje turbulencję w sposób deterministyczny. Ponadto, program posiada ogólnodostępne dokumenty walidacji i weryfikacji potwierdzające zgodność obliczeń z rzeczywistością.

Zapytaj o demo programów
PyroSim
lub Pathfinder

Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

  PyroSimPathfinder


  Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód


  Zapytaj o demo programów
  PyroSim
  lub Pathfinder

  Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
  Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

   PyroSimPathfinder


   Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód