Weryfikacja obliczeń w PyroSim

Twórcy programu FDS z organizacji National Institute of Standards and Technology (NIST) używają technik weryfikacyjnych modeli zgodnie z normą ASTME 1355 tak, aby mieć pewność jakości obliczeń numerycznych wykonanych w FDS. Program posiada dokumenty walidacji i weryfikacji, które potwierdzają zgodność wyników z rzeczywistością.

Weryfikacja obliczeń w PyroSim

Twórcy programu FDS z organizacji National Institute of Standards and Technology (NIST) używają technik weryfikacyjnych modeli zgodnie z normą ASTME 1355 tak, aby mieć pewność jakości obliczeń numerycznych wykonanych w FDS. Program posiada dokumenty walidacji i weryfikacji, które potwierdzają zgodność wyników z rzeczywistością.

Cechy i możliwośći

 • Obliczenia według równań Naviera-Stokesa, odpowiednie dla wolnego i sterowanego cieplnie przepływu

 • Modelowanie uwolnień substancji palnych z instalacji m. in. powstanie mieszaniny wybuchowej z określonym zasięgiem, czasu jej tworzenia oraz prędkości wypływu

 • Zachowanie się i aktywacja tryskaczy oraz czujek dymu oraz ciepła

 • Zjawisko pirolizy

 • Obliczanie parametrów dla systemów odprowadzania dymu i ciepła z dużych objętości w obiektach typu: atria, hale sportowe, obiekty wystawowe, hangary lotnicze

 • Kalkulacja czasu niezbędna do zadziałania systemów sygnalizacji pożarowej

 • Modelowanie zachowania się pożaru w wolnej przestrzen

 • Analiza wymiany ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję

 • Analiza warunków i oddziaływania pożaru na wielko pomieszczeniowe struktury budowlane

 • Analiza transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru

 • Stworzenie modelu mieszaniny wybuchowej np. gaz-powietrze i sprawdzenie dla takiego przypadku zdolności wentylacji wyciągowej

 • Określenie wpływu pożaru na proces ewakuacji

Cechy i możliwośći

 • Obliczenia według równań Naviera-Stokesa, odpowiednie dla wolnego i sterowanego cieplnie przepływu

 • Modelowanie uwolnień substancji palnych z instalacji m. in. powstanie mieszaniny wybuchowej z określonym zasięgiem, czasu jej tworzenia oraz prędkości wypływu

 • Zachowanie się i aktywacja tryskaczy oraz czujek dymu oraz ciepła

 • Zjawisko pirolizy

 • Obliczanie parametrów dla systemów odprowadzania dymu i ciepła z dużych objętości w obiektach typu: atria, hale sportowe, obiekty wystawowe, hangary lotnicze

 • Kalkulacja czasu niezbędna do zadziałania systemów sygnalizacji pożarowej

 • Modelowanie zachowania się pożaru w wolnej przestrzen

 • Analiza wymiany ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję

 • Analiza warunków i oddziaływania pożaru na wielko pomieszczeniowe struktury budowlane

 • Analiza transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru

 • Stworzenie modelu mieszaniny wybuchowej np. gaz-powietrze i sprawdzenie dla takiego przypadku zdolności wentylacji wyciągowej

 • Określenie wpływu pożaru na proces ewakuacji

Zapytaj o demo programów
PyroSim
lub Pathfinder

Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

  PyroSimPathfinder


  Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód


  Zapytaj o demo programów
  PyroSim
  lub Pathfinder

  Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
  Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

   PyroSimPathfinder


   Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód