Podstawy programu Pathfinder

Wyniki otrzymane z programu Pathfinder były sprawdzane przez instytut NIST w celu weryfikacji otrzymanych czasów. Przeprowadzano w takich samych środowiskach rzeczywistą ewakuację i porównywano otrzymane czasy. Wyniki osiągnięte przez program do symulacji ewakuacji Pathfinder były bardzo zbliżone do pomiarów ręcznych. Potwierdza to możliwości zastosowania programu Pathfinder do sprawdzania czasów ucieczki z budynku i zakładanie z określonym przybliżeniem, że podobne czasy będą występować podczas rzeczywistej ewakuacji.

Tworzenie modelu

Tworzenie modelu - program Pathfinder
Więcej

Model przemieszczenia

Model przemieszczenia - program Pathfinder
Więcej

Wizualizacja

Wizualizajcja - program Pathfinder
Więcej