Szkolenia PyroSim i Pathfinder

Nasza firma jest wyłącznym i autoryzowanym przedstawicielem PyroSim i Pathfinder na terenie Polski. Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia grupy szkoleniowej, także w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu warunków. Każdy z uczestników samodzielnie pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania.

Szkolenia PyroSim i Pathfinder

Nasza firma jest wyłącznym i autoryzowanym przedstawicielem PyroSim i Pathfinder na terenie Polski. Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia grupy szkoleniowej, także w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu warunków. Każdy z uczestników samodzielnie pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania.

Informacje szkoleniowe

Czas trwania kursu: 2 dni po 6 godzin dziennie od 9.00 do 15.00.
Lokalizacja: siedziba STIGO lub klienta.
Certyfikat: uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
Liczba miejsc: w siedzibie Stigo: 4-8 osób, u klienta: maks. do 20 osób.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt poprzez formularz lub bezpośrednio na adres biuro@stigo.com.pl

PyroSim

 • Geometria modelu symulacyjnego

 • Interfejs i grupy narzędzi modelowania

 • Tryby widoku i podgląd zapisu FDS

 • Definicje materiałów i powierzchni

 • Powierzchnie płonące – charakterystyka wzrostu mocy pożaru

 • Powierzchnie otwarte

 • Elementy nawiewne i wywiewne

 • Powierzchnie grzewcze i chłodnicze

 • Definicje powierzchni warstwowych

 • Wentylatory – modelowanie i optymalizacja

 • Instalacje zraszaczowe

 • Czujniki pomiarowe

 • Automatyczne systemy aktywacji

 • Dodatkowe składniki mieszaniny powietrznej

 • Reakcje chemiczne – skład chemiczny i dymotwórczość

 • Emisja cząstek

 • Parametry symulacji – zalecenia

 • Optymalizacja obliczeń

 • Płaszczyzny pomiarowe – poprawny dobór

 • Izopowierzchnie

 • Wyświetlanie wyników na modelu

 • Wykresy wyników względem czasu

 • Importowanie projektów CAD – metodyka postępowania

 • Prezentacja w Smokeview – obsługa programu

 • Tworzenie wstępnego projektu modelu symulacyjnego

 • Zapoznanie z dokumentacjami i artykułami pomocniczymi

 • Pytania i odpowiedzi

Pathfinder

 • Geometria modelu symulacyjnego

 • Interfejs i grupy narzędzi modelowania

 • Definiowanie warunków ewakuacyjnych

 • Parametry poruszania się osób

 • Tworzenie zróżnicowanych zachowań

 • Połączenia windowe

 • Elementy nawiewne i wywiewne

 • Skryptowanie zachowań

 • Ustawienia modelu obliczeniowego

 • Importowanie projektów CAD

 • Importowanie projektów PyroSim

 • Tworzenie modelu symulacyjnego

 • Pytania i odpowiedzi

Zapisz się


  FirmaUczelnia


  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE


  ZGODA NA WYSYŁKI MAILOWE

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od STIGO SP. Z O.O. w Krakowie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących produktów i usług oferowanych przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie.

  TAKNIE


  ZGODA NA KONTAKT TELEFONICZNY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym numeru telefonu) podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  TAKNIE

  Polityka prywatności i przetwarzanie danych

  Informacje szkoleniowe

  Czas trwania kursu: 2 dni po 6 godzin dziennie od 9.00 do 15.00.
  Lokalizacja: siedziba STIGO lub klienta.
  Certyfikat: uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
  Liczba miejsc: w siedzibie Stigo: 4-8 osób, u klienta: maks. do 20 osób.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt poprzez formularz lub bezpośrednio na adres biuro@stigo.com.pl

  PyroSim

  • Geometria modelu symulacyjnego

  • Interfejs i grupy narzędzi modelowania

  • Tryby widoku i podgląd zapisu FDS

  • Definicje materiałów i powierzchni

  • Powierzchnie płonące – charakterystyka wzrostu mocy pożaru

  • Powierzchnie otwarte

  • Elementy nawiewne i wywiewne

  • Powierzchnie grzewcze i chłodnicze

  • Definicje powierzchni warstwowych

  • Wentylatory – modelowanie i optymalizacja

  • Instalacje zraszaczowe

  • Czujniki pomiarowe

  • Automatyczne systemy aktywacji

  • Dodatkowe składniki mieszaniny powietrznej

  • Reakcje chemiczne – skład chemiczny i dymotwórczość

  • Emisja cząstek

  • Parametry symulacji – zalecenia

  • Optymalizacja obliczeń

  • Płaszczyzny pomiarowe – poprawny dobór

  • Izopowierzchnie

  • Wyświetlanie wyników na modelu

  • Wykresy wyników względem czasu

  • Importowanie projektów CAD – metodyka postępowania

  • Prezentacja w Smokeview – obsługa programu

  • Tworzenie wstępnego projektu modelu symulacyjnego

  • Zapoznanie z dokumentacjami i artykułami pomocniczymi

  • Pytania i odpowiedzi

  Pathfinder

  • Geometria modelu symulacyjnego

  • Interfejs i grupy narzędzi modelowania

  • Definiowanie warunków ewakuacyjnych

  • Parametry poruszania się osób

  • Tworzenie zróżnicowanych zachowań

  • Połączenia windowe

  • Elementy nawiewne i wywiewne

  • Skryptowanie zachowań

  • Ustawienia modelu obliczeniowego

  • Importowanie projektów CAD

  • Importowanie projektów PyroSim

  • Tworzenie modelu symulacyjnego

  • Pytania i odpowiedzi

  Zapisz się


   FirmaUczelnia


   ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

   Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

   WYMAGANE


   ZGODA NA WYSYŁKI MAILOWE

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie od STIGO SP. Z O.O. w Krakowie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących produktów i usług oferowanych przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie.

   TAKNIE


   ZGODA NA KONTAKT TELEFONICZNY

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym numeru telefonu) podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

   TAKNIE

   Polityka prywatności i przetwarzanie danych