PyroSim Logo programu
PyroSim Logo programu

Szkolenia PyroSim i Pathfinder

Nasza firma jest wyłącznym i autoryzowanym przedstawicielem PyroSim i Pathfinder na terenie Polski. Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia grupy szkoleniowej, także w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu warunków. Każdy z uczestników samodzielnie pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania.

Informacje szkoleniowe

Czas trwania kursu: 2 dni po 6 godzin dziennie od 9.00 do 15.00.
Lokalizacja: siedziba STIGO lub klienta.
Certyfikat: uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
Liczba miejsc: w siedzibie Stigo: 4-8 osób, u klienta: maks. do 20 osób.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt poprzez formularz lub bezpośrednio na adres biuro@stigo.com.pl

Pathfinder

 • Geometria modelu symulacyjnego
 • Interfejs i grupy narzędzi modelowania
 • Definiowanie warunków ewakuacyjnych
 • Parametry poruszania się osób
 • Tworzenie zróżnicowanych zachowań
 • Połączenia windowe
 • Elementy nawiewne i wywiewne
 • Skryptowanie zachowań
 • Ustawienia modelu obliczeniowego
 • Importowanie projektów CAD
 • Importowanie projektów PyroSim
 • Tworzenie modelu symulacyjnego
 • pytania i odpowiedzi

PyroSim

 • Geometria modelu symulacyjnego
 • Interfejs i grupy narzędzi modelowania
 • Tryby widoku i podgląd zapisu FDS
 • Definicje materiałów i powierzchni
 • Powierzchnie płonące – charakterystyka wzrostu mocy pożaru
 • Powierzchnie otwarte
 • Elementy nawiewne i wywiewne
 • powierzchnie grzewcze i chłodnicze
 • Definicje powierzchni warstwowych
 • Wentylatory – modelowanie i optymalizacja
 • Instalacje zraszaczowe
 • Czujniki pomiarowe
 • Automatyczne systemy aktywacji
 • Dodatkowe składniki mieszaniny powietrznej
 • Reakcje chemiczne – skład chemiczny i dymotwórczość
 • Emisja cząstek
 • Parametry symulacji – zalecenia
 • Optymalizacja obliczeń
 • Płaszczyzny pomiarowe – poprawny dobór
 • Izopowierzchnie
 • Wyświetlanie wyników na modelu
 • Wykresy wyników względem czasu
 • Importowanie projektów CAD – metodyka postępowania
 • Prezentacja w Smokeview – obsługa programu
 • Tworzenie wstępnego projektu modelu symulacyjnego
 • Tworzenie wstępnego projektu modelu symulacyjnego
 • Zapoznanie z dokumentacjami i artykułami pomocniczymi
 • Pytania i odpowiedzi

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zgodzie z RODO