Wizualizacja w Pathfinder

Wizualizajcja - program Pathfinder

Pathfinder zawiera system trójwymiarowej wizualizacji osób znajdujących się w pomieszczeniach, ich zdefiniowaną ilość oraz cechy fizyczne. Sama wizualizacja pokazuje dynamikę i sposób w jaki poszczególne osoby pokonują drogę ucieczki. Dodatkowo na wykresach 2D można prześledzić w jakim czasie wszystkie zdefiniowane jednostki opuściły budynek.