Ogrzewnictwo

PyroSim posiada bardzo rozbudowane możliwości definiowania właściwości materiałów i powierzchni. Pozwala to na szybkie i łatwe tworzenie złożonych przegród budowlanych, korzystając z zintegrowanej biblioteki materiałów jak i utworzonych przez użytkownika.

Symulacja pracy ogrzewania w PyroSim

Dodatkowo PyroSim udostępnia tworzenie elementów grzewczych, co w konsekwencji otwiera pełne możliwości budowania modeli systemów grzewczych. W wyniku analizy program generuje wykresy i wizualizacje rozkładu temperatur w czasie.