Tworzenie modelu

Budowa geometrii obiektu w Pathfinder, odbywa się w oparciu o zaimportowany plik z podkładem architektonicznym obiektu. Po wczytaniu geometrii model ewakuacji można utworzyć za pomocą kilku kliknięć. Inżynier może w bardzo łatwy sposób zdefiniować geometrię pomieszczeń lub całego budynku, bazując jedynie na rzutach obiektu.

Tworzenie modelu - program Pathfinder

Program Pathfinder w każdej chwili pozwala zmieniać szerokości drzwi czy też charakterystykę schodów co pozwala tworzyć kilka różnych wariantów ewakuacyjnych i weryfikować założenia z projektu. Każdej jednostce mogą być przypisane indywidualne cechy takie jak: rozmiar, wygląd, prędkość przemieszczania, priorytet czy opóźnienie w podejmowaniu decyzji o ucieczce. Każda osoba może być również przypisana do konkretnych drzwi ewakuacyjnych – dzięki temu możemy również sprawdzać jak zachowują się pracownicy przeszkoleni z zakresu ewakuacji.