Wentylacja pożarowa i oddymianie

Program pozwala na weryfikację wentylacji pożarowej i odymiania pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków w czasie ewakuacji oraz prowadzenia akcji gaśniczej. Użytkownik ma możliwość modelowania zarówno instalacji grawitacyjnych (przy wykorzystaniu klap dymowych) jak i mechanicznych (instalacje kanałowe lub strumieniowe). Dzięki trójwymiarowej wizualizacji, projektant ma możliwość dokładnego prześledzenia zachowania się danego systemu w czasie pożaru. Wyniki generowane przez program PyroSim pozwalają na dokładna analizę i weryfikację zaprojektowanej instalacji.

Przykładowe wizualizacje zadymienia

Wentylacja pożarowa i oddymianie
Elementy wentylacji - program PyroSim
Wentylacja pożarowa i oddymianie - Pathfinder
Odciąg dymu - program PyroSim
Kanał wentylacyjny - program PyroSim
PyroSim symulacja oddymiania