Interfejs użytkownika FDS

Zobacz jak działa i co oferuje interfejs użytkownika FDS! Program do symulacji rozwoju pożaru i instalacji oddymiających PyroSim zapewnia cztery widoki edycji modelu: 2D, 3D, Okno nawigacji oraz Zapis FDS. Wszystkie te możliwości przedstawiają Twój obecny model. Jeżeli obiekty są dodawane, wybierane bądź wprowadzane są zmiany w jednym widoku, to w innych widokach te wszystkie czynności zostaną odzwierciedlone. Każdy z tych widoków zostanie opisany poniżej.

Opcje edycji modelu w PyroSim

 • Okno nawigacji

Okno nawigacji - Interfejs użytkownika FDS

Podgląd ten zawiera wszystkie ważne zapisy w modelu. Dzięki temu możesz zorganizować geometrię modelu przydzielając ją do poszczególnych grup takich jak: sofa, pokój itp. Lokalizowanie i modyfikowanie elementów modelu w oknie nawigacji jest znacznie łatwiejsze i ułatwia pracę.

 • Widok 2D

Widok 2D

Widok ten jest przydatny do szybkiego szkicowania geometrii takich jak ściany czy meble. Dzięki niemu możesz wybrać jeden z trzech rzutów powierzchni i wykonywać wiele przydatnych zmian w geometrii modelu.

 • Widok 3D

Widok 3D w programie PyroSim

Widok ten w interfejsie użytkownika FDS pokazuje jego aktualny model w 3D. Możesz również przeglądać model używając różnych formatów widoku. Istnieją możliwości kontroli wyglądu modelu za pomocą takich opcji jak cieniowanie, tekstury czy kontury obiektu. W widoku tym można także edytować geometrię.

 • Podgląd zapisu FDS

Podgląd zapisu interfejsu użytkownika FDS

Widok ten daje podgląd wsadowego pliku FDS, który jest generowany dla symulacji. Daje to także możliwość dodawania własnych zmian w pliku wsadowym, które nie będą przetwarzane przez program PyroSim.

Zobacz jak działa interfejs użytkownika FDS

Funkcje interfejsu użytkownika FDS

 • Możliwość obsługi systemów 64 bitowych

 • Import modeli utworzonych w FDS4/5/6, DXF, DWG, FBX, DAE, OBJ, STL

 • Pełna integracja na etapie obliczeń ze środowiskiem FDS oraz Smokeview

 • Import plików DXF i DWG z AutoCAD-a jako podkładów do tworzenia geometrii

 • Pełna wizualizacja 3D otrzymanych wyników obliczeniowych w wybranych płaszczyznach pomiarowych

 • Możliwość uruchomienia symulacji na wielu procesorach lub rdzeniach za pomocą jednej z wybranych funkcji

 • Prosta edycja geometrii przy użyciu planów pięter z obrazów rastrowych, definicja ścian pod kątem oraz inne