Program do symulacji ewakuacji Pathfinder

Program Pathfinder to rozbudowany symulator zachowania tłumu, przeznaczony do modelowania złożonych scenariuszy ewakuacji. Oprogramowanie umożliwia wyznaczenie czasu bezpiecznego wyjścia z budynku, wykorzystując w obliczeniach algorytmy sztucznej inteligencji.

Program do symulacji ewakuacji Pathfinder

Program Pathfinder to rozbudowany symulator zachowania tłumu, przeznaczony do modelowania złożonych scenariuszy ewakuacji. Oprogramowanie umożliwia wyznaczenie czasu bezpiecznego wyjścia z budynku, wykorzystując w obliczeniach algorytmy sztucznej inteligencji.

Program do symulacji ewakuacji

Pathfinder zawiera zestaw niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia analiz w celu podjęcia decyzji dotyczącej budowy oraz rozmieszczenia układów ochrony przeciwpożarowej. Wiele trybów symulacji i definiowalne cechy pracowników znajdujących się w budynku z łatwością pozwalają na odkrywanie różnych scenariuszy ewakuacji oraz pozwalają na obliczenie optymalnej wersji ewakuacji. Program Pathfinder jest specjalnym typem symulatora, gdzie każdy zdefiniowany pracownik posiada szereg indywidualnych cech, które mogą wpływać na jego ruchy i decyzje podczas symulacji niezależnie od innych jednostek.

Pathfinder - rozbudowany symulator zachowania tłumu podczas ewakuacji

Program do symulacji ewakuacji

Pathfinder zawiera zestaw niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia analiz w celu podjęcia decyzji dotyczącej budowy oraz rozmieszczenia układów ochrony przeciwpożarowej. Wiele trybów symulacji i definiowalne cechy pracowników znajdujących się w budynku z łatwością pozwalają na odkrywanie różnych scenariuszy ewakuacji oraz pozwalają na obliczenie optymalnej wersji ewakuacji. Program Pathfinder jest specjalnym typem symulatora, gdzie każdy zdefiniowany pracownik posiada szereg indywidualnych cech, które mogą wpływać na jego ruchy i decyzje podczas symulacji niezależnie od innych jednostek.

Pathfinder - rozbudowany symulator zachowania tłumu podczas ewakuacji

Zapytaj o demo programów
PyroSim
lub Pathfinder

Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

  PyroSimPathfinder


  Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód


  Cechy i możliwości

  Program Pathfinder to zaawansowany system do symulacji ewakuacji ludzi. W połączeniu z wysoką jakością animowanych wynikamów 3D pozwala szybko uzyskać wiarygodne odpowiedzi poprzez używania sztucznej inteligencji oprogramowania.

  • Skryptowanie poruszania się ludzi, tworzenie dowolnych scenariuszy ucieczki

  • Możliwość pracy na bazie zaimportowanego pliku graficznego (jpg, bmp, itd.)

  • Bezpośrednie nagrywanie filmów z wizualizacją ewakuacji z możliwością zapisu formatów video

  • Automatyczne wykrywanie powierzchni ewakuacyjnych z plików CAD

  • Definiowanie środowiska symulacji (pokoje, drzwi, schody, pochylnie, itd)

  • Szerokie możliwości tworzenia profili osobowych

  • Importowanie plików CAD (dwg, dxf) oraz PyroSim (psm, fds) również w 3D

  • Generowanie wykresów rejestrujących przepływ ludzi przez pomieszczenia

  Cechy i możliwości

  Program Pathfinder to zaawansowany system do symulacji ewakuacji ludzi. W połączeniu z wysoką jakością animowanych wynikamów 3D pozwala szybko uzyskać wiarygodne odpowiedzi poprzez używania sztucznej inteligencji oprogramowania.

  • Skryptowanie poruszania się ludzi, tworzenie dowolnych scenariuszy ucieczki

  • Możliwość pracy na bazie zaimportowanego pliku graficznego (jpg, bmp, itd.)

  • Bezpośrednie nagrywanie filmów z wizualizacją ewakuacji z możliwością zapisu formatów video

  • Automatyczne wykrywanie powierzchni ewakuacyjnych z plików CAD

  • Definiowanie środowiska symulacji (pokoje, drzwi, schody, pochylnie, itd)

  • Szerokie możliwości tworzenia profili osobowych

  • Importowanie plików CAD (dwg, dxf) oraz PyroSim (psm, fds) również w 3D

  • Generowanie wykresów rejestrujących przepływ ludzi przez pomieszczenia

  Funkcjonalność oprogramowania Pathfinder

  Import FDS, PyroSim, DXF, OBJ

  Import FDS, PyroSim, DXF, OBJ

  Program Pathfinder pozwala na importowanie modelu z istniejących plików: FDS, PyroSim, DXF, FBX, OBJ. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, projektant może szybko wygenerować z płaskiego planu architektonicznego szczegółowy model każdej kondygnacji.

  Profile osobowe

  Profile osobowe - program Pathfinder

  Indywidualnym użytkownikom budynku mogą zostać przypisane szczególne cechy osobowościowe. Służą do tego gotowe profile osobowe uwzględniające: płeć, wiek, sprawność, a nawet budowę ciała i czas reakcji. Projektant ma możliwość kreowania swoich własnych profili.

  Podgląd wyników 3D

  Podgląd wyników 3D - program Pathfinder

  Program Pathfinder zawiera system trójwymiarowej wizualizacji, opierający się na wysokiej jakości ludzkich modelach. Wizualizacja bardzo dokładnie pokazuje dynamikę i sposób ucieczki, obliczonej podczas symulacji. Na wykresach 2D można prześledzić, w jakim czasie wszystkie zdefiniowane jednostki opuściły budynek.

  Model przemieszczania

  Model przemieszczania

  Program Pathfinder używa algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji, gdyż każda zdefiniowana osoba posiada określone cechy osobowościowe oraz możliwość podejmowania indywidualnych decyzji. Pozwala zaobserwować płynny i realistyczny przepływ ludzi na drodze ewakuacji. Pathfinder zawiera również alternatywny model poruszania się tłumu bazujący na równaniach z SFPE (Engineering Guide on Human Behavior in Fire). Mechanizm ten jest zgodny z SFPE w profilach prędkości oraz w kontroli przejścia przez drzwi.

  Porównanie z danymi eksperymentalnymi

  Porównanie i wyniki symulacji ewakuacji

  Wyniki z programu Pathfinder sprawdzono przez Instytut NIST (National Institute of Standards and Technology) w celu weryfikacji otrzymanych czasów. Przeprowadzano rzeczywistą ewakuację w takich samych środowiskach i porównywano otrzymane czasy. Wyniki osiągnięte przez program do symulacji ewakuacji Pathfinder były bardzo zbliżone do pomiarów ręcznych.

  Możliwość wizualizacji wyników z FDS

  Wizualizacja wyników z FDS

  Pathfinder umożliwia załadowanie wyników otrzymanych z symulacji przeprowadzonych w programie PyroSim (FDS). Funkcja ta, pozwala na weryfikację projektu pod kątem danego parametru w dowolnej sekundzie ewakuacji.

  Automatyczne tworzenie konturów

  Automatyczne tworzenie konturów - program Pathfinder

  Program Pathfinder generuje wyniki w postaci konturów wybranych parametrów np.: czas do wyjścia, prędkość, gęstość, zagęszczenia na drogach ewakuacyjnych, zagęszczenie na schodach.

  Funkcjonalność oprogramowania Pathfinder

  Import FDS, PyroSim, DXF, OBJ

  Import FDS, PyroSim, DXF, OBJ

  Program Pathfinder pozwala na importowanie modelu z istniejących plików: FDS, PyroSim, DXF, FBX, OBJ. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, projektant może szybko wygenerować z płaskiego planu architektonicznego szczegółowy model każdej kondygnacji.

  Profile osobowe

  Profile osobowe - program Pathfinder

  Indywidualnym użytkownikom budynku mogą zostać przypisane szczególne cechy osobowościowe. Służą do tego gotowe profile osobowe uwzględniające: płeć, wiek, sprawność, a nawet budowę ciała i czas reakcji. Projektant ma możliwość kreowania swoich własnych profili.

  Podgląd wyników 3D

  Podgląd wyników 3D - program Pathfinder

  Program Pathfinder zawiera system trójwymiarowej wizualizacji, opierający się na wysokiej jakości ludzkich modelach. Wizualizacja bardzo dokładnie pokazuje dynamikę i sposób ucieczki, obliczonej podczas symulacji. Na wykresach 2D można prześledzić, w jakim czasie wszystkie zdefiniowane jednostki opuściły budynek.

  Model przemieszczania

  Model przemieszczania

  Program Pathfinder używa algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji, gdyż każda zdefiniowana osoba posiada określone cechy osobowościowe oraz możliwość podejmowania indywidualnych decyzji. Pozwala zaobserwować płynny i realistyczny przepływ ludzi na drodze ewakuacji. Pathfinder zawiera również alternatywny model poruszania się tłumu bazujący na równaniach z SFPE (Engineering Guide on Human Behavior in Fire). Mechanizm ten jest zgodny z SFPE w profilach prędkości oraz w kontroli przejścia przez drzwi.

  Porównanie z danymi eksperymentalnymi

  Porównanie i wyniki symulacji ewakuacji

  Wyniki z programu Pathfinder sprawdzono przez Instytut NIST (National Institute of Standards and Technology) w celu weryfikacji otrzymanych czasów. Przeprowadzano rzeczywistą ewakuację w takich samych środowiskach i porównywano otrzymane czasy. Wyniki osiągnięte przez program do symulacji ewakuacji Pathfinder były bardzo zbliżone do pomiarów ręcznych.

  Możliwość wizualizacji wyników z FDS

  Wizualizacja wyników z FDS

  Pathfinder umożliwia załadowanie wyników otrzymanych z symulacji przeprowadzonych w programie PyroSim (FDS). Funkcja ta, pozwala na weryfikację projektu pod kątem danego parametru w dowolnej sekundzie ewakuacji.

  Automatyczne tworzenie konturów

  Automatyczne tworzenie konturów - program Pathfinder

  Program Pathfinder generuje wyniki w postaci konturów wybranych parametrów np.: czas do wyjścia, prędkość, gęstość, zagęszczenia na drogach ewakuacyjnych, zagęszczenie na schodach.

  Zapytaj o demo programów
  PyroSim
  lub Pathfinder

  Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
  Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

   PyroSimPathfinder


   Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód


   Zapytaj o demo programów
   PyroSim
   lub Pathfinder

   Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
   Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

    PyroSimPathfinder


    Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód