Program do symulacji ewakuacji Pathfinder

Program Pathfinder to rozbudowany symulator zachowania tłumu, przeznaczony do modelowania złożonych scenariuszy ewakuacji. Oprogramowanie umożliwia wyznaczenie czasu bezpiecznego wyjścia z budynku, wykorzystując w obliczeniach algorytmy sztucznej inteligencji.

Pathfinder - rozbudowany symulator zachowania tłumu podczas ewakuacji

Pathfinder zawiera zestaw niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia analiz w celu podjęcia decyzji dotyczącej budowy oraz rozmieszczenia układów ochrony przeciwpożarowej. Wiele trybów symulacji i definiowalne cechy pracowników znajdujących się w budynku z łatwością pozwalają na odkrywanie różnych scenariuszy ewakuacji oraz pozwalają na obliczenie optymalnej wersji ewakuacji. Program Pathfinder jest specjalnym typem symulatora, gdzie każdy zdefiniowany pracownik posiada szereg indywidualnych cech, które mogą wpływać na jego ruchy i decyzje podczas symulacji niezależnie od innych jednostek.

Cechy i możliwości

Program Pathfinder to zaawansowany system do symulacji ewakuacji ludzi. W połączeniu z wysoką jakością animowanych wynikamów 3D pozwala szybko uzyskać wiarygodne odpowiedzi poprzez używania sztucznej inteligencji oprogramowania.

  • Skryptowanie poruszania się ludzi, tworzenie dowolnych scenariuszy ucieczki

  • Możliwość pracy na bazie zaimportowanego pliku graficznego (jpg, bmp, itd.)

  • Bezpośrednie nagrywanie filmów z wizualizacją ewakuacji z możliwością zapisu formatów video

  • Automatyczne wykrywanie powierzchni ewakuacyjnych z plików CAD

  • Definiowanie środowiska symulacji (pokoje, drzwi, schody, pochylnie, itd)

  • Szerokie możliwości tworzenia profili osobowych

  • Importowanie plików CAD (dwg, dxf) oraz PyroSim (psm, fds) również w 3D

  • Generowanie wykresów rejestrujących przepływ ludzi przez pomieszczenia

Funkcjonalność oprogramowania Pathfinder

Import FDS, PyroSim, DXF, OBJ

Import FDS, PyroSim, DXF, OBJ

Program Pathfinder pozwala na importowanie modelu z istniejących plików: FDS, PyroSim, DXF, FBX, OBJ. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, projektant może szybko wygenerować z płaskiego planu architektonicznego szczegółowy model każdej kondygnacji.

Profile osobowe

Profile osobowe - program Pathfinder

Indywidualnym użytkownikom budynku mogą zostać przypisane szczególne cechy osobowościowe. Służą do tego gotowe profile osobowe uwzględniające: płeć, wiek, sprawność, a nawet budowę ciała i czas reakcji. Projektant ma możliwość kreowania swoich własnych profili.

Podgląd wyników 3D

Podgląd wyników 3D - program Pathfinder

Program Pathfinder zawiera system trójwymiarowej wizualizacji, opierający się na wysokiej jakości ludzkich modelach. Wizualizacja bardzo dokładnie pokazuje dynamikę i sposób ucieczki, obliczonej podczas symulacji. Na wykresach 2D można prześledzić, w jakim czasie wszystkie zdefiniowane jednostki opuściły budynek.

Porównanie z danymi eksperymentalnymi

Porównanie i wyniki symulacji ewakuacji

Wyniki z programu Pathfinder sprawdzono przez Instytut NIST (National Institute of Standards and Technology) w celu weryfikacji otrzymanych czasów. Przeprowadzano rzeczywistą ewakuację w takich samych środowiskach i porównywano otrzymane czasy. Wyniki osiągnięte przez program do symulacji ewakuacji Pathfinder były bardzo zbliżone do pomiarów ręcznych.

Model przemieszczania

Model przemieszczania

Program Pathfinder używa algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji, gdyż każda zdefiniowana osoba posiada określone cechy osobowościowe oraz możliwość podejmowania indywidualnych decyzji. Pozwala zaobserwować płynny i realistyczny przepływ ludzi na drodze ewakuacji. Pathfinder zawiera również alternatywny model poruszania się tłumu bazujący na równaniach z SFPE (Engineering Guide on Human Behavior in Fire). Mechanizm ten jest zgodny z SFPE w profilach prędkości oraz w kontroli przejścia przez drzwi.

Możliwość wizualizacji wyników z FDS

Załadowanie wynników z FDS

Pathfinder umożliwia załadowanie wyników otrzymanych z symulacji przeprowadzonych w programie PyroSim (FDS). Funkcja ta, pozwala na weryfikację projektu pod kątem danego parametru w dowolnej sekundzie ewakuacji.

Automatyczne tworzenie konturów

Automatyczne tworzenie konturów - program Pathfinder

Program Pathfinder generuje wyniki w postaci konturów wybranych parametrów np.: czas do wyjścia, prędkość, gęstość, zagęszczenia na drogach ewakuacyjnych, zagęszczenie na schodach.