Interfejs programu Pathfinder

Oprogramowanie Pathfinder jest symulatorem ewakuacji tłumu i wyznaczania czasu jej prowadzenia. Interfejs programu Pathfinder posiada trzy główne widoki służące do tworzenia modelu symulacji: 2D, 3D i widok nawigacyjny. Te trzy widoki przedstawiają równolegle tworzony model. Jeśli obiekt zostanie stworzony, usunięty lub wybrany na jednym z widoków, pozostałe widoki odnotują te same zmiany. Poniżej opis każdego z widoków.

Interfejs programu Pathfinder

Oprogramowanie Pathfinder jest symulatorem ewakuacji tłumu i wyznaczania czasu jej prowadzenia. Interfejs programu Pathfinder posiada trzy główne widoki służące do tworzenia modelu symulacji: 2D, 3D i widok nawigacyjny. Te trzy widoki przedstawiają równolegle tworzony model. Jeśli obiekt zostanie stworzony, usunięty lub wybrany na jednym z widoków, pozostałe widoki odnotują te same zmiany. Poniżej opis każdego z widoków.

Widoki programu Pathfinder

Widok nawigacyjny

Wyświetla listę wszystkich elementów w kolejności związanej z ich hierarchią. Widok nawigacyjny w interfejsie programu Pathfinder może być wykorzystywany do szybkiego lokalizowania i modyfikowania elementów po ich nazwie.

Widok 2D

Widok 2D - Pathfinder

Widok ten jest bardzo zbliżony do widoku 3D, ale udostępnia dodatkowo sieci skalujące oraz prostopadły widok modelu.

Widok 3D

Widok 3D - Pathfinder

Ten widok prezentuje model symulacji w przestrzeni trójwymiarowej. Model może być przeglądany i modyfikowany przy użyciu różnych narzędzi.

Widoki programu Pathfinder

Widok nawigacyjny

Wyświetla listę wszystkich elementów w kolejności związanej z ich hierarchią. Widok nawigacyjny w interfejsie programu Pathfinder może być wykorzystywany do szybkiego lokalizowania i modyfikowania elementów po ich nazwie.

Widok 2D

Widok 2D - Pathfinder

Widok ten jest bardzo zbliżony do widoku 3D, ale udostępnia dodatkowo sieci skalujące oraz prostopadły widok modelu.

Widok 3D

Widok 3D - Pathfinder

Ten widok prezentuje model symulacji w przestrzeni trójwymiarowej. Model może być przeglądany i modyfikowany przy użyciu różnych narzędzi.

Zobacz jak działa

Funkcje interfejsu

 • Generowanie pliku wynikowego w formacie CSV

 • Tworzenie modelu na bazie zaimportowanych obrazów w formatach GIF, JPG, PNG

 • Tworzenie wykresów rejestrujących przepływ ludzi

 • Definiowanie zagęszczenia występowania ludzi

 • Możliwość importowania plików CAD, PyroSim, FDS, również w 3D

 • Szerokie możliwości definiowania profili osobowych (prędkość, szerokość ramion, wysokość, czas reakcji itd.)

 • Automatyczne wykrywanie powierzchni ewakuacyjnych z plików CAD

 • Importowanie plików DXF z poprawnym wsparciem dla wpisów (3DFACE, ARC, BLOCK, CIRCLE, ELLIPSE, INSERT, LINE, LWPOLYLINE, POINT, SOLID, TRACE)

Funkcje interfejsu

 • Generowanie pliku wynikowego w formacie CSV

 • Tworzenie modelu na bazie zaimportowanych obrazów w formatach GIF, JPG, PNG

 • Tworzenie wykresów rejestrujących przepływ ludzi

 • Definiowanie zagęszczenia występowania ludzi

 • Możliwość importowania plików CAD, PyroSim, FDS, również w 3D

 • Szerokie możliwości definiowania profili osobowych (prędkość, szerokość ramion, wysokość, czas reakcji itd.)

 • Automatyczne wykrywanie powierzchni ewakuacyjnych z plików CAD

 • Importowanie plików DXF z poprawnym wsparciem dla wpisów (3DFACE, ARC, BLOCK, CIRCLE, ELLIPSE, INSERT, LINE, LWPOLYLINE, POINT, SOLID, TRACE)

Zobacz jak działa

Zapytaj o demo programów
PyroSim
lub Pathfinder

Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

  PyroSimPathfinder


  Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód


  Zapytaj o demo programów
  PyroSim
  lub Pathfinder

  Zastanawiasz się czy PyroSim lub Pathfinder jest dla Ciebie?
  Uzupełnij nasz formularz a skontaktujemy się z Tobą!

   PyroSimPathfinder


   Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód