Interfejs programu Pathfinder

Oprogramowanie Pathfinder jest symulatorem ewakuacji tłumu i wyznaczania czasu jej prowadzenia. Interfejs programu Pathfinder posiada trzy główne widoki służące do tworzenia modelu symulacji: 2D, 3D i widok nawigacyjny. Te trzy widoki przedstawiają równolegle tworzony model. Jeśli obiekt zostanie stworzony, usunięty lub wybrany na jednym z widoków, pozostałe widoki odnotują te same zmiany. Poniżej opis każdego z widoków.

Widoki programu Pathfinder

Widok nawigacyjny

Widok nawigacyjny - Pathfinder

Wyświetla listę wszystkich elementów w kolejności związanej z ich hierarchią. Widok nawigacyjny w interfejsie programu Pathfinder może być wykorzystywany do szybkiego lokalizowania i modyfikowania elementów po ich nazwie.

Widok 2D

Widok 2D - Pathfinder

Widok ten jest bardzo zbliżony do widoku 3D, ale udostępnia dodatkowo sieci skalujące oraz prostopadły widok modelu.

Widok 3D

Widok 3D - Pathfinder

Ten widok prezentuje model symulacji w przestrzeni trójwymiarowej. Model może być przeglądany i modyfikowany przy użyciu różnych narzędzi.

Zobacz jak działa

Funkcje interfejsu

  • Generowanie pliku wynikowego w formacie CSV

  • Tworzenie modelu na bazie zaimportowanych obrazów w formatach GIF, JPG, PNG

  • Tworzenie wykresów rejestrujących przepływ ludzi

  • Definiowanie zagęszczenia występowania ludzi

  • Możliwość importowania plików CAD, PyroSim, FDS, również w 3D

  • Szerokie możliwości definiowania profili osobowych (prędkość, szerokość ramion, wysokość, czas reakcji itd.)

  • Automatyczne wykrywanie powierzchni ewakuacyjnych z plików CAD

  • Importowanie plików DXF z poprawnym wsparciem dla wpisów (3DFACE, ARC, BLOCK, CIRCLE, ELLIPSE, INSERT, LINE, LWPOLYLINE, POINT, SOLID, TRACE)