Klienci PyroSim i Pathfinder

Z naszych usług korzystają między innymi biura projektujące systemy oddymiające, biura architektoniczne, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegli sądowi, strażacy oraz firmy z branży zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Klienci PyroSim i Pathfinder

Z naszych usług korzystają między innymi biura projektujące systemy oddymiające, biura architektoniczne, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegli sądowi, strażacy oraz firmy z branży zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Firma zajmująca się projektowaniem i doradztwem w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Firma zajmuje się doradztwem w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i obiektów budowlanych.

Firma jest producentem systemów oddymiania, wentylacji pożarowej oraz zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych.

Firma SMAY  jest producentem akcesoriów i urządzeń dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji.

Politechnika Śląska jest jedną z najstarszych i największych uczelni technicznych w Polsce.

Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi.

Politechnika Warszawska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Komenda Główna PSP przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Publiczna uczelnia służb państwowych, kształcąca i wychowująca strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

Firma świadcząca usługi w dziedzinie rozwoju pożarów, ewakuacji ludzi, technicznych systemów zabezpieczeń a także szczególnego wykorzystania narzędzi komputerowych.

Firma działająca w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Politechnika Częstochowska – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Częstochowie, utworzona w 1949 roku.

Firma zajmuje się usługami w zakresie wentylacji pożarowej, takimi jak: doradztwo techniczne, projekty branżowe, symulacje pożaru i ewakuacji oraz pomiary na budynku wraz z próbami dymowymi.

Firma J.P. PROJEKT Jacek Podyma jest biurem projektowym, oferującym szeroko pojęte usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz projektowania budowlanego.

Zakres działalności ConsultRisk skupia się wokół szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej obejmując w szczególności: analizy ryzyka, ekspertyzy, projektowania…

Firma „Eko-Poż” oferuje profesjonalną, kompleksową obsługę w zakresie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej.

Największą w Europie Środkowo-Wschodniej, firma produkującą odzież a także zarządzająca takimi markami jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Firma świadczy usługi w zakresie branży sanitarnej, a mianowicie: nadzory inwestorskie, wykonywanie symulacji CFD oddymiania, konsultacje i opinie techniczne i inne.

Firma „Atłas-Poż” Jacek Atłas prowadzi działalność w branży Sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Więcej

Firma Prevco Ochrona Przeciwpożarowa Jacek Knuth prowadzi działalność w branży biura projektowe.

Więcej

Firma zajmująca się projektowaniem i doradztwem w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Firma zajmuje się doradztwem w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i obiektów budowlanych.

Firma jest producentem systemów oddymiania, wentylacji pożarowej oraz zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych.

Firma SMAY  jest producentem akcesoriów i urządzeń dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji.

Politechnika Śląska jest jedną z najstarszych i największych uczelni technicznych w Polsce.

Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi.

Politechnika Warszawska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Komenda Główna PSP przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Publiczna uczelnia służb państwowych, kształcąca i wychowująca strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

Firma świadcząca usługi w dziedzinie rozwoju pożarów, ewakuacji ludzi, technicznych systemów zabezpieczeń a także szczególnego wykorzystania narzędzi komputerowych.

Firma działająca w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Politechnika Częstochowska – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Częstochowie, utworzona w 1949 roku.

Firma zajmuje się usługami w zakresie wentylacji pożarowej, takimi jak: doradztwo techniczne, projekty branżowe, symulacje pożaru i ewakuacji oraz pomiary na budynku wraz z próbami dymowymi.

Firma J.P. PROJEKT Jacek Podyma jest biurem projektowym, oferującym szeroko pojęte usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz projektowania budowlanego.

Zakres działalności ConsultRisk skupia się wokół szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej obejmując w szczególności: analizy ryzyka, ekspertyzy, projektowania…

Firma „Eko-Poż” oferuje profesjonalną, kompleksową obsługę w zakresie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej.

Największą w Europie Środkowo-Wschodniej, firma produkującą odzież a także zarządzająca takimi markami jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Firma świadczy usługi w zakresie branży sanitarnej, a mianowicie: nadzory inwestorskie, wykonywanie symulacji CFD oddymiania, konsultacje i opinie techniczne i inne.

Firma „Atłas-Poż” Jacek Atłas prowadzi działalność w branży Sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Więcej

Firma Prevco Ochrona Przeciwpożarowa Jacek Knuth prowadzi działalność w branży biura projektowe.

Więcej