Zmiany w nowej wersji programu PyroSim (2019.2.1002)

Najnowsza wersja programu PyroSim (wydana 2.10.2019) wprowadza szereg nowości w kwestii: niestandardowych skrótów klawiszowych, usprawnień wizualnych i użytkowych, eliminacji drobnych błędów oraz systemu zapisywania i przywracania ustawień wyników. PyroSim 2019.2.1002 jest przeznaczony dla FDS 6.7.1. i wykorzystuje wersję 1.8.0_172 Java VM.

Nowości i poprawki w PyroSim 2019.2.1002

 • Możliwość dostosowania skrótów klawiszowych poprzez okno dialogowe Preferencje

 • Opcja Antyaliasing (multisampling) dla poprawy jakości obrazu

 • Filtrowanie anizotropowe w celu poprawy jakości tekstur

 • Poprawa jakości obrazu tła

 • Zmiana sposobu importowania linii – punkty CAD są teraz zapisywane do pliku Pyrogeom i wyświetlają się w wynikach obliczeń

 • Naprawa błędu, w którym nazwa pliku GE1 była dodawana do rekordu DUMP, nawet jeśli wyjście GE1 było wyłączone

 • Aktualizacja maksymalnej długości CHID z 255 do 50 znaków

 • Dodanie etykiety pokazującej aktualną wersję PyroSim w oknie sprawdzania aktualizacji

 • Dodanie ostrzeżenia wyjaśniającego, jak zachowa się program podczas przetwarzania modeli FDS z nieznanymi polami

 • Naprawa błędu, w którym klawisze Alt+O i Alt+F nie otwierały menu Plik lub Wyjście

 • Poprawa błędów tłumaczenia opisów elementów sterujących

 • Aktualizacja MPI do symulacji równoległych

Zmiany w wynikach przeglądarki PyroSim

 • Opcja obsługi skyboxów

 • Możliwość zarządzania wizualizacją wyników – opcja zapisywania i ładowania ustawień z dysku

 • Dodanie funkcji pokazywania i ukrywania obrazów tła programu Pathfinder oddzielnie od importowanej geometrii

 • Poprawa jakości obrazu tła aplikacji Pathfinder

 • Naprawa błędu, w którym obiekty pozostają w modelu po zastąpieniu zestawu wyników

 • Naprawa błędu, który uniemożliwiał uruchomienie programu (komunikat: Program nie może się uruchomić, ponieważ brakuje WMVCore.DLL)

 • Naprawa błędu szacowania czasu w oknie dialogowym Utwórz postęp filmu

 • Naprawa błędu, w którym lista Ostanie pliki była usuwana podczas uruchamiania wyników

 • Naprawa widoku zrzutów ekranu i filmów (aktywny dym lub ogień FDS) – teraz rozmiar zrzutu odpowiada rozmiarowi okna

 • Eliminacja awarii wyników w przypadku dodania wycinka 2D do wycinka 3D, który nie występuje w każdej siatce