Interfejs Pathfinder

Pathfinder jest symulatorem ewakuacji osób i wyznaczania czasu jej prowadzenia. Pathfinder posiada trzy główne widoki służące do tworzenia modelu symulacji: widok 2D, widok 3D i widok nawigacyjny. Te trzy widoki przedstawiają równolegle tworzony model. Jeśli obiekt zostanie stworzony, usunięty lub wybrany na jednym z widoków, pozostałe widoki odnotują te same zmiany. Poniżej opis każdego z widoków:

Zobacz jak działa

Opcje interfesu

  • generowanie pliku wynikowego w formacie CSV

  • tworzenie modelu na bazie zaimportowanych obrazów w formatach GIF, JPG, PNG

  • tworzenie wykresów rejestrujących przepływ ludzi

  • definiowanie zagęszczenia występowania ludzi

  • możliwość importowania plików CAD, PyroSim, FDS, również w 3D

  • szerokie możliwości definiowania profili osobowych (prędkość, szerokość ramion, wysokość, czas reakcji itd.)
  • importowanie plików DXF z poprawnym wsparciem dla wpisów (3DFACE, ARC, BLOCK, CIRCLE, ELLIPSE, INSERT, LINE, LWPOLYLINE, POINT, SOLID, TRACE)

  • automatyczne wykrywanie powierzchni ewakuacyjnych z plików CAD