Wybrani klienci

Z naszych usług korzystają między innymi biura projektujące systemy oddymiające, biura architektoniczne, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegli sądowi, strażacy oraz firmy z branży zabezpieczeń przeciwpożarowych.

techno-poż logo firmy

Opis:Firma świadczy usługi z zakresu serwisu urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych. Wykonuje wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz montuje i projektuje systemy przeciwpożarowe.
Strona www:www.techno-poz.pl
Oprogramowanie: Pathfinder

Politechnika Warszawska logo

Opis:Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” wśród uczelni technicznych publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”.
Strona www:www.pw.edu.pl
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

pm projekt SC logo firmy

Opis:Firma świadczy usługi obejmujące projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych.
Strona www:www.pmprojekt.com.pl
Oprogramowanie: PyroSim

politechnika łódzka logo firmy

Opis:Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej około 20 tys. osób na 39 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów.
Strona www:www.p.lodz.pl
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

smay logo firmy

Opis:Firma SMAY Sp. z o. o. jest producentem akcesoriów i urządzeń dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji. Firma została założona w 1989 roku.
Strona www:www.smay.pl
Oprogramowanie: PyroSim

Opis:Firma świadcząca usługi doradztwa prawnego i technicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

szkola aspirantow psp krakow logo

Opis:Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest dwuletnim policealnym studium zawodowym przygotowującym kadrę średniego szczebla dowodzenie dla jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto w szkole realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne.
Strona www:www.sapsp.pl
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

biuro usług projektowych logo firmy

Opis:Firma oferuje usługi w zakresie projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, sieci wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych i gazowych oraz kotłowni i węzłów parowych. Szczególną uwagę firma przywiązuje do zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektuje systemy wentylacji oddymiającej i zapobiegającej zadymieniu oraz wykonuje symulacje numeryczne CFD.
Strona www:www.bupks.pl
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

san klim biuro projektowe logo firmy

Opis:Firma specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, analiz numerycznych CFD oraz instalacji sanitarnej.
Strona www:www.san-klim.pl
Oprogramowanie: PyroSim

CBOP-PIB logo firmy

Opis:Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Strona www:www.cnbop.pl
Oprogramowanie: PyroSim

GIG logo firmy

Opis:Firma wykonuje systemy oddymiania, koncepcje bezpieczeństwa pożarowego, modelowanie scenariuszy pożarowych, obliczenia czasów ewakuacji, optymalizację rozwiązań przeciwpożarowych oraz prowadzi analizę dokumentacji projektowej.
Strona www:www.gaisrininkai.com
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

ferma kresek logo firmy

Opis:Firma wykonuje kompleksowe projekty w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i koordynacją oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, zagospodarowania terenu, inwentaryzacje i projekty zieleni, geotechniki oraz melioracji.
Strona www:www.fermakresek.pl
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

rw-tech serwis logo firmy

Opis:Firma oferuje usługi z zakresu projektowania, dostawy oraz kompleksowego wykonawstwa systemów wentylacji strumieniowej garaży oraz systemów detekcji CO, LPG i NOX wraz z pełną automatyką.
Strona www:www.rw-tech.pl
Oprogramowanie: PyroSim

politechnika śląska logo firmy

Opis:Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2016, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 814. pośród wszystkich typów uczelni.
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Strona www:www.polsl.pl
Oprogramowanie: PyroSim

unimex logo firmy

Opis:Firma współpracuje z pracowniami architektonicznymi, zajmuje się realizacją projektów branży instalacji, sieci sanitarnych i instalacji elektrycznyh. Wykonuje projekty ikosztorysy instalacji, wentylacji, klimatyzacji, wykonuje symulacje oddymiania pomieszczeń.
Strona www:www.biurounimex.pl
Oprogramowanie: PyroSim

Opis:Fivent tworzy zespół wykwalifikowanych inżynierów, którzy ukończyli szkoły branżowe (Politechnika Krakowska oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej). Wieloletnie doświadczenie i ciągłe poszerzanie wiedzy to fundamenty naszej firmy. Zależy nam na świadczeniu usług najwyższej jakości. Naszymi priorytetami są: niezawodność projektowanych systemów, bezpieczeństwo użytkowników, a przede wszystkim zadowolenie naszych klientów.
Strona www:www.fivent.pl
Oprogramowanie: PyroSim

Opis:Feliks Mikulski Konsulting Przeciwpożarowy to firma działająca w branży architektów. Rodzaj świadczonej przez nią działalności został w Europejskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowany jako: Działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne.
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

ski klima logo firmy

Opis:Firma SKJ Klima zajmuje się świadczeniem usług projektowych w branży instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz doradztwem technicznym i kompletacją dostaw urządzeń w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Ponadto firma wykonuje również symulacje CFD z wykorzystaniem programu PyroSim.
Strona www:www.skj.com.pl
Oprogramowanie: PyroSim

daal logo firmy

Opis:Firma ,,Daal” Zespół Rzeczoznawców Sp. z o.o. powstała w 2004 roku w Łodzi . Od początku swojego istnienia sukcesywnie buduje pozycję jednego z liderów na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Strona www:www.daal.pl
Oprogramowanie: PyroSim

kontraktor logo firmy

Opis:Firma T.I. Kontraktor jest pracownią projektową w zakresie instalacji sanitarnych, ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pracownia specjalizuje się w projektach obiektów handlowych, usługowych, hotelowych, mieszkaniowych i przemysłowych.
Strona www:www.kontraktor.pl
Oprogramowanie: PyroSim

wojskowa ochrona przeciwpożarowa logo

Opis:Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP) stanowi część systemu ochrony przeciwpożarowej kraju i została powołana do wykonywania w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadań przewidzianych dla Państwowej Straży Pożarnej, a także zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych.
Strona www:www.wop.wp.mil.pl
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

Opis:Firma "PHU Promar Marek Kubacki" zajmuje się instalacjami budowlanymi i zapewnia każdemu klientowi ofertę dostosowaną do spersonalizowanych preferencji. Firma poszczycić może się zespołem doświadczonych ekspertów, którzy doskonale znają niuanse budowlanki. Dzięki nim, "PHU Promar Marek Kubacki" zaoferować może pomoc na doskonałym poziomie jakości, a jednocześnie atrakcyjne ceny wykonywanych usług.
Oprogramowanie: PyroSim

atomsystem logo firmy

Opis:Kompletne programy bezpieczeństwa małych i średnich budynków. Firma projektuje i wykonuje oświetlenie awaryjne dróg ewakuacji, oznakowanie dróg ewakuacji, instalacje wodociągowe hydrantowe, wydzielenia pożarowe klatek schodowych, montaż drzwi o odporności ogniowej oraz przeciwpożarowe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych.
Strona www:www.atomsystem.pl
Oprogramowanie: PyroSim

fire-design logo firmy

Opis:Firma FIRE-DESIGN specjalizuje się w przygotowaniu projektów systemów przeciwpożarowych i doradztwie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Kompleksowo realizuje i koordynuje wszystkie prace z zakresu projektowego oraz wykonuje testy sprawności zrealizowanych systemów.
Strona www:www.fire-design.pl
Oprogramowanie: PyroSim

intec logo firmy

Opis:Firma od 14 lat świadczy usługi w zakresie projektowania w następujących specjalnościach: sieci zewnętrze, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, ogrzewnictwo, instalacje przeciwpożarowe, elektryczne, teletechniczne i inne. Wszystkie projekty wykonywane są w środowisku CAD z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania branżowego.
Strona www:www.intecprojekt.pl
Oprogramowanie: PyroSim

inbepo logo firmy

Opis:Firma zajmująca się projektowaniem i doradztwem w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Oferuje specjalistyczne usługi związane z projektowaniem budynków pod względem wymogów bezpieczeństwa pożarowego takie jak symulacje pożarów metodą CFD, analizy w zakresie odporności ogniowej konstrukcji, analizy warunków ewakuacji, projektowanie systemów oddymiania, opracowywanie strategii bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów przemysłowych oraz próby odbiorowe systemów oddymiania z wykorzystaniem ciepłego dymu.
Strona www:www.inbepo.pl
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

techmax logo firmy

Opis:Firma zajmuje się projektowaniem oraz wykonawstwem zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacji oddymiających oraz systemów sygnalizacji pożaru. Ponadto prowadzi również przeglądy i legalizacje urządzeń gaśniczych i pomiary instalacji odgromowych.
Strona www:www.etechmax.com.pl
Oprogramowanie: PyroSim

venture logo firmy

Opis:Firma Venture Industries Sp. z o.o. roku jest obecna na rynku branży wentylacyjnej od 1990 roku. Przedsiębiorstwo to, zajmuje się przede wszystkim – produkcją, importem, eksportem i sprzedażą następujących produktów: wentylatorów, central wentylacyjnych, odciągów stanowiskowych, elastycznych przewodów do wentylacji i odciągów miejscowych.
Strona www:www.venture.pl
Oprogramowanie: PyroSim

ardor logo

Opis:Firma ARDOR zajmuje się doradztwem w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Opracowuje koncepcje systemów usuwania dymu i ciepła oraz zabezpieczenia poziomych i pionowych dróg ewakuacji, współpracuje z architektami i projektantami branżowymi na wszystkich etapach procesu projektowego oraz wykonuje symulacje rozprzestrzeniania dymu i ciepła, systemów różnicowania ciśnienia oraz procesu ewakuacji w obiektach budowlanych.
Strona www:www.ardor.waw.pl
Oprogramowanie: PyroSim | Pathfinder

Opis:Biuro projektowe.
Oprogramowanie: PyroSim
Opis:Firma rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Jacka Podymy specjalizuje się w opracowaniach takich jak ekspertyzy, symulacje pożaru i ewakuacji, analizy dotyczące wentylacji pożarowej, oraz odporności ogniowej i trwałości pożarowej konstrukcji budowlanych.
Strona www:http://www.jpp.com.pl; http://pap24.pl
Oprogramowanie: PyroSim