Zobacz jak pracuje Pathfinder!

Poniżej prezentujemy wybrane wideo symulacje wykonane przez firmę STIGO. Przedstawiają one wizualizacje ewakuacji prowadzonych na obiektach mieszkalnych, handlowych, stadionach oraz w przestrzeni publicznej. Wybrane symulacje ewakuacji ludzi pozwalają na realne zdiagnozowanie zagrożeń mogących powstać podczas rzeczywistej ewakuacji, a także na wyznaczenie realnego czasu jej przeprowadzenia.

Ewakuacja obiektu handlowego

Ewakuacja obiektu mieszkalnego

Ewakuacja centrum miasta

Ewakuacja obiektu biurowego

Ewakuacja ludzi na stadionie

Ewakuacja budynku wielorodzinnego